מהי נומרולוגיה

נומרולוגיה היא תורת המספרים.

תורה המבוססת על הנחה כי במספרים נמצאת אנרגיה
הבאה לכלל ביטוי בשמו של האדם,

תאריך לידה שלו,
ולעיתים גם שם העיר,
מספר הבית,
הדירה וכיוצא באלה.

הנומרולוגיה מוכרת עוד מהמאה - 6 לפני הספירה.

המתמטיקאי פיתגורס היה זה שקבע,
כי ניתן ללמוד את האדם בעזרת מספרים,
וכל דבר בטבע - גם האדם ניתן למדידה.

על פי הנומרולוגיה ניתן לנתח את האישיות
ולזהות פוטנציאלים של תהליכים ואירועים
באמצעות הידע הזה אפשר לעמיק את המודעות
ולהבין את משמעות חיינו.

הואיל ותאריך הלידה הוא נתון הקבוע היחיד,
בעוד כל השאר ניתנים לשינוי,
נמצא לא פעם הנומרולוגיים הממליצים על שינוי שם,
העתקת מקום מגורים וכו
´,

כדי לממש את מלוא הפוטנציאל בדרך להגשמת הייעוד.

תוכן תחתון 2