אחריות חברתית-סביבתית מהי ?
 

 אחריות חברתית של עסקים מבטאת את מחויבותם הלכה למעשה לנהוג בצורה אחראית תוך הבנה והתחשבות  בצרכים ובציפיות של כל מחזיקי העניין בהווה ובעתיד. מתוך הבנה שמכלול פעילויות החברה משפיעות  על מחזיקי העניין השונים - עובדים, לקוחות, ספקים, רשויות, קהילות מקומיות והסביבה - החברה מתחייבת להתנהל בצורה אחראית כלפיהם ולדווח על ההשפעות המהותיות, הישירות והעקיפות שלה.

 

 פעילות במסגרת אסטרטגיית אחריות חברתית אפקטיבית, מזמנת הזדמנויות עסקיות ושיווקיות רבות, ותורמת לצמיחת החברה ותוצאותיה העסקיות ולהפחתת סיכונים במישורים רבים, כפי שהוכח כבר על ידי מספר רב של עסקים גדולים בעולם.

 

 חברות רבות אשר אמצו התנהלות אחראית מבטאות את תרומתם זו בפרסום דוח אחריות חברתית אשר נכתב עפ"י  הנחיות בינלאומיות מקובלות, הנחיות ה GRI. מדי שנה אלפי תאגידים מכל רחבי העולם פותחים את מסמכי ההנחיה של ה GRI ומיישמות אותן בפועל בתהליך המסודר של איסוף המידע והכתיבה.

 
אחריות סביבתית של עסקים מתייחסת להתנהלות עסקית בר-קיימא המודעת לטביעת הרגל האקולוגית ( Ecological footprint) של החברה ומבקשת למלא את צרכיה מבלי לפגוע ביכולת מילוי צרכיהם של הדורות הבאים. ביישום התנהלות כזו מבטא הארגון תרבות ניהול מתקדמת ואסטרטגיה עסקית הסבורה כי הקשר שבין החברה לקהילה ולסביבה, הוא קשר התורם לכל הצדדים, וכולם יוצאים נשכרים ממנו.

 

בדרך זו תורם הארגון לשיפור איכות החיים והסביבה ובאותה עת, בונה מוניטין חיובי בסביבה התחרותית ומעמיק את אמון לקוחותיו ועובדיו.

 
 דוח אחריות חברתית - בנק לאומי 2006
 הנחיות ה GRI לכתיבת דוחות קיימות
 הנספח הישראלי להנחיות ה GRI
 מיזם הדיווח עם potentialone

חברת בניית אתרים הגדולה בישראל