שיתוף ציבור בהליכי תכנון

 מכשולים רבים עומדים בפני מימוש מיזמים חדשים בישראל. המכשולים הם רבים ומגוונים ואחד המרכזיים שביניהם היא התנגדות ציבורית והתגלעות קונפליקטים ציבוריים. אחד הגורמים העיקריים להתעוררות של התנגדויות הציבור נובע מהעובדה שלציבור אין חלק מובנה בהליך התכנון.
 
יוצא כי בסיום שלב התכנון באים היזמים או הרשות לקבל את אישור מוסדות התכנון ורק אז הציבור הופך לחלק מתהליך האישור רק באמצעות התנגדות לתכנון המוצע. הליך זה יוצר ומלבה קונפליקטים ועימותים בין מחזיקי העניין השונים וזאת במקום להפוך את תהליך התכנון לפלטפורמה של שיתוף פעולה ובניית אזרחות מעורבת ואכפתית.
 
תפיסת העולם של ארקדה דוגלת בכך שיש לשתף את הציבור בכל הליכי התכנון. אנו מאמינים שהציבור, כמשתמש והנהנה העיקרי בפרויקט ובאזורים השכנים לו, הינו בעל תשומות חשובות וייחודיות בכל הליך תכנוני ולכן יש לכלול אותו בכל הליך שכזה מראשיתו.
 
צוות ארקדה יתחיל כל פרויקט בסקירה מעמיקה והיכרות עם הגורמים השונים המשפיעים על המיזם. תפיסתנו היא לגשת לכל מיזם עם "ראש פתוח" הן מבחינת שיטת העבודה והן מבחינת הפתרונות הטכניים. הצוות ילמד את צרכי הקהילה, צרכי הרשות המקומית ודרישות יזמי ומתכנני הפרויקט. לאחר שלב זה, ניצור בארקדה את "מסמך האב לשיתוף הציבור" אשר ילווה את הפרויקט מתחילתו ועד סיומו. במסמך ירוכז כל המידע שנאסף בשלב הראשון, ניתוחו ועקרונות מנחים לשיתוף הציבור בהליך התכנון.
 
ליעד אורתר, מנכ"ל ארקדה, הינו בוגר הקורס הראשון של הטכניון אשר הכשיר יועצים לשיתוף הציבור בהליכי תכנון ומגשר מוסמך. אורתר הקים והוביל בעברו את ועד פעולה שפך הירקון אשר יזם מהלך של השתתפות ציבור בתכנון חצי האי הירקוני ושימור יריד המזרח.

חברת בניית אתרים הגדולה בישראל