מהו הנספח הישראלי להנחיות ה GRI ?
הנחיות ה GRI לכתיבת דוחות אחריות חברתית סביבתית הולכים והופכים לסטנדרט הבינ"ל המקובל לכתיבתם של דוחות בנושאי חברה וסביבה. הנחיות אלו תורגמו לאחרונה לעברית והם זמינים לשימושם של חברות וארגונים בישראל. כאמור, יתרונן הגדול של הנחיות אלו הוא בכלליותן והייצור של סטנדרט בינלאומי בר השוואה, אך יתרון זה מהווה גם החיסרון המשמעותי שלהם.
  
החיסרון שבהנחיות הגלובאליות הוא בכלליותם ואי ביצוע התאמה פרטיקולארית להקשר הקהילתי או המדינתי המקומי של הדוח. אין דין החברה האזרחית בישראל כדין החברה האזרחית באחת ממדינות ארה"ב או באיחוד האירופי. לכל קהילה מאפיינים וסוגיות הייחודיים לה, עליהם יש לתת את הדעת ושעליהם יש לדווח.
 
הדור השלישי להנחיות ה GRI מאפשר הוספה של נספח מדינתי (Country Annex) נוסף הכולל מדדי ביצוע ונקודות התייחסות ספציפיות למדינה שעבורה נכתב הנספח. באירוע השקת ההנחיות בעברית שהתקיים בדצמבר 2006 עלתה סוגיה זו כהערה מרכזית של דוברי הפאנל ולכן מצאתי לנכון להרים את הכפפה ולהוביל את המאמץ לגיבוש ולכתיבה של הנספח הישראלי להנחיות.
על מנת להמשיך לקיים דיון רציף בסוגיות השונות הקמתי פורום אינטרנטי מיוחד לשם כך. כל חברי צוות ההגוי ומחזיקי עניין נוספים, המבקשים לקחת חלק בתהליך, מוזמנים להיכנס ולקחת חלק במאמץ החשוב הזה.
להלן מסמכי פעילות הצוות:
מסמכי המפגש הראשון
סיכום המפגש הראשון: לחץ כאן
מסמכי המפגש השני
מסמכי המפגש השלישי
מסמכי המפגש הרביעי

פורום צוות ההיגוי לגיבוש הנספח הישראלי

חברת בניית אתרים הגדולה בישראל