עקרונות המשווה :הנחיות לבחינה חברתית-סביבתית של מימון פרויקטים

 

עם התרחבות המגמה בעולם ובישראל לאימוץ קודי התנהלות בינלאומיים בנושאי אחריות חברתית-סביבתית CSR (Corporate Social responsibility ) מתוודעים יותר ויותר גורמים המממנים פרויקטים גדולים לסיכונים החברתיים והסביבתיים הכרוכים בביצועם, ואלו מתגלים כנושאים מאתגרים ומורכבים למדיי, בעיקר בפרויקטים המבוצעים בשווקים המתפתחים.

 

לאור זאת, מספר רב של מוסדות פיננסיים בינ"ל בחרו זה לא מכבר לאמץ עקרונות פעולה המכונים עקרונות המשווה (The Equator Principles), במטרה להבטיח שהפרויקטים הממומנים על ידם ינוהלו באופן שיגלה אחריות חברתית ושישקפו נהגים ניהוליים סביבתיים ברורים ואיתנים. המטרה העיקרית של יישום הנהלים היא למנוע ולצמצם את הסיכונים ואת ההשפעות השליליות של הפרויקטים הממומנים על האוכלוסייה המקומית ועל המערכות האקולוגיות שבקרבתם.  

 

כיום יש כ- 59 מוסדות פיננסיים מ- 23 מדינות אשר אמצו את עקרונות המשווה. מוסדות אלו משקפים פעילות ומבצעים פרויקטים במעל ל- 100 מדינות. כתוצאה מכך, הפכו העקרונות לסטנדרט גלובאלי מקובל בנושא. נכון להיום, ולמרות המגמה העולמית, אין עדיין אף גורם פיננסי ישראלי אשר הביע את מחויבותו לעקרונות.

 

עקרונות המשווה מציגים סדרה של עשר הנחיות לבחינה וצמצום הסיכונים וההשפעה החברתית סביבתית של פרויקטים. העקרונות תקפים עבור המוסדות שהצטרפו לכל מימון של פרויקט חדש בכל מקום בעולם בכל חתך ובכל ענף תעשייתי – שהיקפו יעמוד על סך של 10 (עשרה) מיליון דולר ארה"ב ומעלה.

 

במסגרת העקרונות נבחנים הפרויקטים על פי שלוש קטגוריות שונות:

 

קטגוריה א: פרויקטים בעלי פוטנציאל להשפעות חברתיות וסביבתיות חריפות בעוצמתן, מגוונות באופיין, בלתי הפיכות וחסרות תקדים;

 

קטגוריה ב: פרויקטים בעלי פוטנציאל להשפעות חברתיות וסביבתיות שאינן חריפות בעוצמתן, מעטות במספרן, שהתרחשותן עתידה להתרחש על פי רוב במתחם הפרויקט עצמו, הפיכות במהותן, ושניתן להתמודד עימן בקלות יחסית באמצעות אמצעי הקלה;

 

קטגוריה ג: פרויקטים בעלי פוטנציאל נמוך, אם בכלל, להשפעות חברתיות וסביבתיות.

 

בימים אלו השלימו ארקדה ופירמת היעוץ הכלכלית-סביבתית Eco-Finance מהלך לתרגום עקרונות המשווה לעברית והם מוצעים כאן להורדה לכל דורש. 

 

להורדת ההנחיות 

 

 

חברת בניית אתרים הגדולה בישראל